LESOHOSPODÁŘSKÉ A LESNÍ PRÁCE

Aleš Fišer - práce pro les
Firma Aleš Fišer poskytuje služby v širokém spektru lesnictví a přidružených oborů, především však se specializací na těžbu. Na veškeré námi prováděné práce jsme řádně proškoleni, včetně příslušných oprávnění... pro případná rizika jsme samozřejmě chráněni dostatečným pojistným plněním.
Věříme, že nízké ceny i kvalita naší odvedené práce, materiální a technické vybavení přesvědčí Vás, nové partnery, vyzkoušet spolupráci s námi.

Jsme spolehliví a dbáme na kvalitu odvedené práce
V oblasti realizace a údržby zeleně dokážeme zabezpečit vše od kácení stromů, likvidace rudeálních porostů, terénních úprav, výsadby zeleně, až po její celoroční údržbu, jako je prořezávání jednotlivých stromů, uličních stromořadí, likvidace náletových dřevin, sekání trávníků.Dále provádíme chemickou likvidaci plevelů a nežádoucích dřevin, tj.postřiky herbicidy (např.postřiky zámkových dlažeb proti prorůstání plevelů a trav).

V oblasti lesnických prací poskytujeme nejenom kompletní, ale i dílčí služby v oblasti pěstebních a těžebních prací. Provedeme veškeré práce od výsadby lesa, stavby oplocenek, přes ožínání, postřiky a nátěry chemickými přípravky, výchovné zásahy v porostech, až po těžbu dřeva a úklid klestu.

 

Aleš Fišer - práce pro les | Prodej palivového dřeva | Grafické studio Badeo Boskovice